Elektronisk kontroll for mekaniske og elektriske båtmotorer